KNJIŽNIČNE ISKRICE

Uporabne povezave in knjižnični prispevki


knjižničarka Lidija KOŠIR


SPLETNE STRANI, POVEZAVE ZA UČENCE

Slovenščina:Umetnost:


Narodna galerija:
-         ogled spletnih zbirk: https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka
-         virtualni ogled: https://www.ng-slo.si/si/stalna-zbirka

Nabor povezav s pravljicami: 
Angleščina:

Kukujev slikovni slovar (slovenščina, angleščina, francoščina): http://kuku.zavodkunst.si/sl/?fbclid=IwAR2N0c5dErOK9CCI8NK4oMyYJtlR67XU1sFQwAaaQWO7MGnhzwOWVqSBc4w
Slovenske otroške in mladinske revije:Revija Pil: https://www.pil.si/Branje slovenskih klasikov in drugih (slovenskih) del:

Wikivir (Wikivir kot odprto skladišče izvirnih besedil v kateremkoli jeziku, ki jih lahko vsakdo ureja:
knjige - leposlovje, znanstvene, leksikone, slovarje, enciklopedije..., listine - dopise, deklaracije, ustave, statute..., pisma - korespondence avtorjev..., posamezna besedila - pesmi, črtice, novele, osnutke..., arhivsko gradivo, kakršnakoli druga besedila…): https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran

Slovenska klasična besedila
BIBLOS – nabor knjig za e-bralnike (dostopno za člane knjižnic): https://www.biblos.si/