Bor Krašovec, 3. b: Domišljija

Klik na povezavo: Borov spis