Lana PROTEGA, 8. B: Športna plezalka Marjeta Smoje (intervju)

 
Intervju je Lana opravila v sklopu pouka slovenščine.