Aljaž Akoth, 2. a: Hrestač - ilustracija predstave umetnostnega kotalkanja