Anna Abrosimova, 7. r.: Povsod je lepo, doma je najlepše